เป็ดรมควัน

เป็ดรมควันลำอ้อย และ หมูรมควันลำอ้อย
อกเป็ดรมควัน 1 ชิ้น นน.ประมาณ 2 ขีด 250 บาท
น่องเป็ดรมควัน 1 ชิ้น นน.ประมาณ 2 ขีด 250 บาท
หมูสามชั้นรมควัน 1 ชิ้น นน.ประมาณ 4 ขีด 299 บาท